Essays

ၿပီးဆံုုးခဲ့ျခင္းမ်ား

Words by လြမ္းသင့္ေ၀


ဤခရီးကိုု ေလ ွ်ာက္လွမ္းခဲ့သည္မွာ ႏွစ္အေတာ္ၾကာခဲ့ၿပီဟုု ဆိုုႏိုုင္သည္။ လူတိုု႕၏ သိမႈနယ္ပယ္၀န္းက်င္က ဥပကၡာျပဳထားေသာ ေကာင္းကင္မွာ ယခုု သန္႔ရွင္းေနလင့္ကစား ရုုတ္ခ်ည္း မိုုးတိမ္မဲျပာကာ ထစ္ခ်ဳန္းသြားႏုုိင္သည္ဟုု ဆိုုလ ွ်င္ လြန္မည္မထင္။ ေကာင္းကင္ကိုု ခိုုကပ္ ခ်ိတ္ဆြဲေနေသာ အင္တိုုက္အားတိုုက္ မိုုးတိမ္မ်ားမွာ တခဏအတြင္း သ႑ာန္ေျပာင္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုုင္သည္ မဟုုတ္လား။

အရင္ တစ္ခ်ိန္က ျဖစ္ခဲ့ဖူး၏။ ေရကန္သိုု႕ သြားပါမ်ား၍ ျဖစ္တည္လာေသာ ေျမလမ္းေလးသည္ ထိုုအတိတ္၏ ပစၥဳပန္က႑တြင္သာ တည္ရွိခဲ့ရေလၿပီ။ ျမက္ခင္းစိမ္းစိမ္းမ်ားၾကားမွ ေျခရာထင္ လမ္းေပါက္ေနေသာ ထိုုေျမလမ္းေလးသည္ ယခုုအခါ ထားရစ္ခဲ့ျခင္းမ်ားႏွင့္အတူ ျမက္ခင္းမ်ားၾကားထဲ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေလာက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

အခါမလပ္ မနားမေန လႈပ္ရွားေနၾကေသာ အိပ္မက္ပံုုရိပ္မ်ားသည္ အတိုုင္းအဆ မရွိျခင္း၏ ေကာင္းကင္တြင္ တိမ္ေရာင္စံုုကိုု ျပယုုဂ္ထားကာ အလုုအယက္ ခရီးဆက္ခဲ့ၾက၏။ ေအးစက္သည့္ အလင္းတန္းတစ္ေလ ွ်ာက္ ေၾကြဆင္းက်လာေသာ ၾကယ္အေသကိုု လတ္ဆတ္မႈ အတုုိင္းအတာ လြန္ကဲသည့္ သက္တန္႕စကားမ်ား အပ္ႏွင္းခဲ့ဖူးသည္။

စြန္႕လႊတ္ရန္သင့္လွသည့္ ဟိုုတစ္ခ်ိန္က အတိတ္အေၾကာင္းမ်ားက ေမ့ႏိုုင္စြမ္း မရွိေသးေသာ ဦးေႏွာက္အတြင္းမွ မွတ္သားႏိုုင္သည့္ အစိတ္အပိုုင္းမ်ား ေကာင္းစြာ အလုုပ္လုုပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျပန္လည္ျမင္ေယာင္ တမ္းတမိျခင္းတုုိ႕ ျဖစ္ေပၚလာၾကရၿပီ။ သာလြန္ေကာင္းမြန္စြာ အလုုပ္လုုပ္သည့္ ေမ့ႏိုုင္စြမ္းရွိေသာ ဦးေႏွာက္အတြင္းမွ မွတ္သားထားသည့္ အစိတ္အပိုုင္းမ်ားကိုု ပိုုင္ဆိုုင္ထားေသာ္လည္း တခါတရံ ေပ်ာက္ျခင္းမလွ ေပ်ာက္ဆံုုးေနတတ္ရာ ၄င္းမွာ ၀မ္းနည္းဖြယ္ေကာင္း၏။

မၿပီးဆံုုးေသးေသာ ခရီးတစ္ခုုအတြင္း ျဖစ္စဥ္တခ်ိဳ႕ ၿပီးဆံုုးခဲ့ရသည္။ စားပြဲေပၚမွ ေသာက္လက္စ ေကာ္ဖီတစ္ခြက္၏ သတင္းစာတစ္ေစာင္ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးမႈေၾကာင့္ ဖတ္လိုုက္ရေသာ ၀မ္းနည္းမွတ္တမ္းႏွင့္ အမည္တစ္ခုုမွာ အတိတ္မွ ပစၥဳပန္က႑တစ္ခုုကိုု လႈပ္ႏိုုးခဲ့ေလၿပီ။

ထိုုအခ်ိန္က တစ္ရစ္ၿပီးတစ္ရစ္ နိမ့္ဆင္းေပ်ာက္ကြယ္ဟန္ ျပင္ေနေသာ ေနမင္း၊ သူႏွင့္ ေနာက္ဆံုုး ႏႈတ္ဆက္ခ်ိန္ ညေနဆည္းဆာ အပါအ၀င္ အေပါင္းအပါတစ္ခုုႏွင့္ ၿပီးဆံုုးမည့္စဲစဲ ျဖစ္စဥ္တစ္က႑တိုု႕ကိုု ႏွေျမာတမ္းတစြာျဖင့္ နိမ့္ဆင္းပံုု အခ်ိန္ပရ၀ုုဏ္တစ္ခုုကိုု ႏွစ္ဦးသား အတူတူ ဆြဲဆန္႕ခ်င္ခဲ့ၾကဖူးသည္။

ထိုုေနာက္ဆံုုးေတြ႕ဆံုုျခင္း၏ အနီေရာင္ဆည္းဆာႏွင့္ အတိတ္မွ ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ရသမ ွ် အခ်ိန္ကာလတိုု႕မွာ ဦးေႏွာက္၏ တစ္ခန္းတစ္ေထာင့္တြင္ စြဲညိ ထင္က်န္ေနဆဲ ျဖစ္သည့္နည္းတူ အခ်ိန္အခါမေရြး ေန႔ညမဟူ ေပၚလာတတ္ရာ လြမ္းေဆြးတမ္းတမႈ ဟူသမ ွ်တိုု႕မွာလည္း မဖိတ္ၾကားဘဲ တံခါးေခါက္ ၀င္ေရာက္လာၾကျပန္သည္။

ပိုုင္ရွင္မဲ့ေသာ တိတ္ဆိတ္ျခင္း အလံုုးစံုုသည့္ ထိုုညေနခင္းတြင္ တိမ္လႊာမ်ား ေတာက္ေလာင္ ကြန္႔ျမဴးေနခဲ့ၾကသည္။ ရူးသြပ္ျခင္း သေဘာေဆာင္သည့္ ေလညွင္းတစ္သိုုက္သည္ ကန္႕သတ္မဲ့ ဦးတည္ရာတိုု႔ျဖင့္ နီၾကင္ၾကင္ႏွင့္ ရုုပ္သေဘာအရ လွပေနသည့္ ေကာင္းကင္တစ္ခုုိကုုိ အေဖာ္ျပဳေနသည္မွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္စံုုတစ္ရာ ရွိဟန္တူသည္။

သဘာ၀က်သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၏ အတိုုင္းအတာ အေနအထားတို႕ေၾကာင့္ ညေနခင္းဆည္းဆာခ်ိန္မ်ား လွပသြားေသာ္လည္း ဘ၀အတိုုင္းအတာဟူသည့္ ကန္႕သတ္မဲ့ အေနအထားတစ္ခုုေၾကာင့္ ႏွစ္ဦးသား ဖန္တီးလိုုေသာ လန္းဆန္းေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ အရုုဏ္ဦးႏွင့္ ညေနတိုု႕၏ ဆည္းဆာမ်ားမွာေတာ့ ၀င္သြားေသာ ေနမင္းႏွင့္အတူ စည္းခ်က္မဲ့ ေပ်ာက္ဆံုုး လြင့္ျပယ္သြားခဲ့ရသည္ မဟုတ္လား။

ပိုုင္ပိုုင္ႏိုုင္ႏိုုင္ ျမွင့္တင္ႏိုုင္လိမ့္မည္ဟုု မွတ္ထင္ခဲ့သည့္ တည္ျမဲမႈ အမွတ္သေကၤတတိုု႕မွာ ျပင္းထန္ၿပီး ၀ိေရာဓိဆန္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္တိုု႕ျဖင့္ အနာဂတ္သစ္ကိုု အသြင္ေျပာင္း ယူေဆာင္သြားခဲ့ၾကေလၿပီ။ အေ၀းဆံုုး၏ အေ၀းဆံုုးသိုု႕ လြင့္ပါးေပ်ာက္ဆံုုး သြားခဲ့ၾကေလၿပီ။

‘ထို’ေနရာသိုု႕  ကိုုယ္ကိုုယ္တိုုင္ ခရီးလႊင့္မိခဲ့ျပန္ပါၿပီ။ ေလးလံသည့္ ေျခလွမ္းမ်ား ရပ္တန္႕သြားခ်ိန္အေရာက္တြင္ မိုုးတိမ္ကုုိ ခူးဆြတ္ကာ ေလးရပ္ခြင္ကိုု အုုပ္မိုုးေနေသာ ယခင္က သစ္ပင္ျမင့္မ်ားမွာ အေတာ္အတန္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ၾကပါၿပီ။ ျမက္ခင္းစိမ္းမ်ားၾကားမွ အတူေလ ွ်ာက္လွမ္းခဲ့ၾကသည့္ ေျခရာထင္ ေျမလမ္းေလးလည္း ျမက္ပင္စိမ္းမ်ားၾကား၌ပင္ ဖုုန္းလႊမ္း ကြယ္ေပ်ာက္သြားျခင္းႏွင့္အတူ ယခင္ သစ္ရြက္မ်ားၾကားမွ ျဖာက်ေလ့ရွိေသာ ေမ ွ်ာ္လင့္စဖြယ္ ေနေရာင္ျခည္မ်ားမွာလည္း မတည္ျမဲျခင္းႏွင့္ ရက္ရက္ေရာေရာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ေလၿပီ။

ကံၾကမၡာမုုန္တိုုင္းသည္ လူတိုု႕ႏွင့္ မိတ္ျပဳခ်င္ခဲ့သည္မွာ ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ မနက္ျဖန္၏ ပံုုေသကားမက်ေသာ တည္ရွိေနျခင္းသည္ ဤေရျပင္ႏွင့္ ဤဥယ်ာဥ္ကိုု ဆြဲကိုုင္လႈပ္ႏႈိးေနဆဲပင္။ မတည္ျမဲျခင္း သီ၀ရီကိုု ျငင္းဆန္မႈ မျပဳလိုုေသာ္လည္း ေသဆံုုးျခင္းကဲ့သိုု႕ေသာ အျမဲတည္ရွိေနမႈမ်ားကိုုေတာ့ တခါတရံ ေမးခြန္းထုတ္ခ်င္မိ၏။

ေမြးဖြားျခင္းမွ ဆက္ၿပီး နိဂံုုးေသဆံုုးျခင္း ခရီးတေလ ွ်ာက္ ရွင္သန္ျခင္းႏွင့္ ရုုန္းကန္ျခင္းတိုု႕ကိုု ပူးတြဲကာ သက္ေသျပပိုုင္ခြင့္ သင့္ထံ အျပည့္ရွိပါသည္။ မတည္ျမဲမႈမ်ားကိုု မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး ဤေျမ၊ ဤခရီး လက္မလႊတ္စတမ္း ခ်ဳပ္တည္းကာ ‘ငါ’ ခရီးဆက္ပိုုင္ခြင့္ တစံုုတရာ သင့္ထံရွိေကာင္း ရွိေသာ္လည္း ေၾကြက်သြားေသာ ၾကယ္မ်ားႏွင့္ ငိုုျခင္းခ်လာေသာ မိုုးတိမ္တစ္စုုတိုု႕ကိုု သင္သတိျပဳမိေစခ်င္သည္။

သူ၏ ညေနခင္းမ်ားမွာ ေသဆံုုးျခင္းႏွင့္အတူ ေျမျမွဳပ္ၿပီးဆံုုးခဲ့ရပါၿပီ။ အေနာက္အရပ္၏ မိုုးကုုတ္စက္၀ိုုင္းသိုု႕ တေျဖးေျဖး ၀င္ေရာက္သြားေသာ ေနမင္းကား ည၏ ၾကယ္ပြင့္ အလင္းစမ်ားအျဖစ္ ျပိဳကြဲအသြင္ေျပာင္းသြားမည့္ အလားပင္။ ဧကရာဇ္အသြင္ေဆာင္သည့္ ေနေရာင္ျခည္မ်ားမွာ ေပ်ာက္ဆံုုးကြယ္ဖုုန္းသြားၾကရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ အျခားတစ္ေယာက္၏ အျခားေသာ ညေနခင္းမ်ားကိုု ေသဆံုုးေစျခင္းျပဳရန္ အသင့္ဟန္ျပင္ေလၿပီ။

သန္႕ရွင္း လွပၿပီး ကာရန္ညီသည့္ စည္းခ်က္ကိုုက္ ေကာင္းကင္ႏွင့္ ၀န္းက်င္တစ္ခုုကိုု ဟန္ေဆာင္မႈ မ်က္ႏွာဖုုံးမ်ား ခြာခၽြတ္ၿပီး ကိုုယ္တိုုင္ ခံစားၾကည့္ခ်င္သည္။ ရြက္ေဟာင္းတိုု႕၏ ေၾကြလြင့္ရျခင္းမ်ားႏွင့္ အတူ ရြက္သစ္တိုု႕အတြက္ ေနရာဖလွယ္ေပးျခင္း လမ္းစဥ္တိုု႕ကိုု ဆင္ျခင္ၾကည့္ခ်င္သည္။

ႏွင္းခသည့္ ေဆာင္းလ၏ ေကာင္းကင္ပ၀ါၾကီးျဖင့္ အစိုုးမရေသာ ႏွလံုုးသား အေမွာင္ဖက္ျခမ္းကိုု အစားထိုုး အလွဆင္ၾကည့္ခ်င္သည္။ အစိုုးမရေသာ ျဖဴစင္သည့္ ႏွလံုုးသားဖက္အျခမ္းကိုု ျဖည့္တင္းဖိုု႕ ဖန္တီးႏိုုင္စြမ္းသည့္ သတိႏွင့္ အသိတရားတိုု႔ျဖင့္ ကိုုယ့္ကိုုကိုုယ္ ရွာေဖြၾကည့္ခ်င္သည္။ ေခါင္း၊ပန္း လွန္ျခင္းထက္ မ်ားစြာေသခ်ာေသာ ပစၥဳပၸန္တြင္ မေရရာျခင္း၏ တစ္မိနစ္ထက္ ေသခ်ာျခင္း၏ စကၠန့္ေျခာက္ဆယ္ကိုုသာ ပိုုင္ဆိုုင္မိခ်င္သည္။

ႏွလံုုးသား၏ အခန္းမ်ားတြင္ သင္ေနရာတခ်ိဳ႕ ယူထားခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ဦးေႏွာက္၏ အေတြးမ်ားတြင္လည္း ပါ၀င္ခဲ့ၿပီးၿပီ။ သြားႏွင့္ပါ။ မတည္ျမဲမႈေဘာင္အတြင္း က်န္ရွိေနခဲ့မည့္ ေကာင္းမြန္ သန္႔ရွင္းေသာ ႏွင္းခပ၀ါ တစ္ထည္ကိုု ေဖြရွာကာ ကာရန္ညီ ရႈသြင္းရမည့္ သန္႕ရွင္းမႈ၀ါဒတစ္ခုုကိုု ထြက္ခြာျခင္း လမ္းဆံုုတြင္ တည္ေဆာက္ရင္း တည္ျမဲျခင္း၏ အဆံုုး၌ရွိေသာ နိဂံုုး အနာဂတ္တစ္ခုတြင္ ကိုုယ္ကိုယ္တိုုင္လည္း တည္ျငိမ္စြာ ထြက္ခြာခဲ့ပါမည္။ ေတြ႕ဖိုု႕ မေသခ်ာေသာ္လည္း တူညီေသာ ဒီလမ္းမမွပင္ ထြက္ခြာလာဦးမည္ပင္…။ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s